Aanmelden voor ShopXYZ - Google CSS Partner

Zorg er voor de info-pagina over het adverteren via een CSS Partner te hebben gelezen op https://shopxyz.eu/nl/info.

Door het onderstaande te ondertekenen geeft u ShopXYZ de toestemming om u aan te melden bij Google CSS Programma en uw Google Merchant account(s) te koppelen onder de Merchant account van ShopXYZ (CSS Partner), zodat u gebruik kunt maken van de kortingen en acties die Google aanbiedt voor adverteren via CSS Partners. Tevens gaat u akkoord met de kosten en de rest van de voorwaarden.

Voorwaarden ShopXYZ dienst

Op ShopXYZ dienst ("de dienst") zijn de volgende kosten en voorwaarden van toepassing:

 1. De kosten (ex. BTW) voor de dienst bedragen €50 per maand per gekoppeld Google Merchant account. Mocht dit in de toekomst anders worden, wordt u daar tijdig op de hoogte van gebracht.
 2. De kosten worden maandelijks gefactureerd en via SEPA geïncasseerd tenzij anders afgesproken.
 3. De duur van deze overeenkomst is voor onbepaalde tijd en kan door zowel opdrachtgever als ShopXYZ per e-mail kosteloos en zonder enig recht op schadevergoeding maandelijks worden opgezegd.
 4. De eerste factuur wordt verstuurd binnen 14 dagen na koppelen van uw Merchant account.
 5. De door Google verstrekte kortingen en credits voor het adverteren via een CSS Partner worden volledig toegekend aan de webshop.
 6. De klikkorting is alleen van toepassing voor het adverteren in Google Shopping in European Economic Area en voor een Merchant account aangesloten bij een CSS Partner.
 7. Voor de klikkorting tellen alleen de Shopping kosten die binnen zoekresultaten pagina plaatsvinden en dus niet in Google Images, Youtube, Display banners, Shopping-tab, etc.
 8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de bodaanpassingen en beheer binnen uw Google Ads/Shopping accounts na de koppeling tenzij andres is afgesproken.
 9. In sommige gevallen kunnen de tROAS en tCPA biedstrategieen in de war raken na de koppleing. Dit dient uw Shopping beheerder in de gaten te houden. Meestal is het binnen 1-2 weken weer op orde.
 10. Wij zijn verplicht door Google om alle producten ook op ons platform (shopxuz.eu) te plaatsen op onze vergelijker, hiervoor dient u een URL naar een werkende Google Shopping feed in XML formaat aan te leveren.
 11. Wij staan niet garant voor de duur van de kortingen en acties die door Google worden aangeboden. De regels voor het adverteren via een CSS Partner kunnen veranderen en zullen dan ook van toepassing na het ondertekenen van deze overeenkomst.
 12. Op deze voorwaarden is de Nederlandse wet van toepassing.

Te koppelen Merchant accounts & domeinen

Let op: dit is geen Google AdWords / Ads account, maar een Google Merchant account. De kosten voor de dienst zijn per gekoppeld Merchant account per maand.

Merchant Account ID Webshop Domein Shopping Feed URL
1
2
3
4
5

Uw bedrijfsgegevens


S€PA Doorlopende Machtiging voor ShopXYZ Dienst

Naam incassant ShopXYZ
Adres incassant Brouwerijstraat 1
Postcode incassant 7523XC
Plaats incassant Enschede
Land incassant Nederland
Incassant ID NL80ZZZ677838720000
Kenmerk machtiging SHOPXYZ-

Uw gegevens voor de S€PA

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan ShopXYZ om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de maandelijkse abonnementskosten op ShopXYZ dienst. Daarnaast geeft u uw bank toestemming om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ShopXYZ. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.